Admin

September 15, 2018

ساخت و ایجاد افکت شعله بر روی تصویر

.برای اینکه یه عکس واقعی بنظر برسد می بایست که جزئیات به درستی رعایت شود .در این آموزش با استفاده از ابزار ساخت مسیر و رندر […]
//